November 4, 2009

Please aswer the poll :)

Teijän Keittiö on kasvattanut jatkuvasti suosiotaan kerta kerralta. Olemme miettineet pitäisikö tapahtumaa järjestää useammin. Vastaathan siis kyselyyn, vastauksien pohjalta mietimme ensi vuoden tapahtumien tiheyttä.

Teijän Keittiö is increasing its popularity. We've been thinking if we should organize the club more often, since there are more and more people attending. So please answer the poll and help us to develop even better events next year.

No comments:

Post a Comment